Ventelister

04/2015:
Foreningens venteliste er p.t. lukket for eksterne, da der i forvejen er mange på listen. Andelshavere kan dog få børn registreret på ventelisten. Når den bliver åbnet igen, vil det fremgå her på hjemmesiden.

-------
Foreningen har 2 ventelister til andelsboliger. En intern og en ekstern. Disse finder anvendelse i henhold til foreningens ventelisteregler (se bilag i bunden af denne side). Den eksterne venteliste har været åben for opskrivning siden 1. april 2008. 

Kontakt og kommunikation
Kontakt ansvarligt bestyrelsesmedlem for at blive skrevet op og få din placering oplyst. Al kommunikation til dem der er skrevet op på den eksterne venteliste foregår over mail. Når en lejlighed bliver ledig til salg på ventelisten, dvs. den har været tilbudt efter reglerne til sammenlægning og til intern rotation, får personerne på den eksterne venteliste en mail med tilbud om køb. Hvis man er interesseret skal man maile tilbage til bestyrelsen inden for den angivne svarfrist. Den som har den bedste placering vil derefter få besked om at der er mulighed for køb.
 
Ny mail adresse
Hvis man skifter mail er det selvfølgelig en nødvendighed, at man kontakter bestyrelsen med besked om den nye adresse så den kan føres ind i systemet. Bestyrelsen kan ikke påtage sig ansvar for at finde frem til personer som har skiftet mailadresse. Så husk venligst at informere om dette.
  
Hvordan bevarer man sin plads på ventelisten?
For at bevare sin plads på listen skal man hvert år senest med udgangen af januar tilkendegive om man stadig er interesseret i at blive stående på listen. Det er for at undgå at skulle kontakte personer, der ikke længere er interesserede. Benyt venligst mail for at give bestyrelsen besked. Bestyrelsen vil hvert år sende en reminder ud til alle på mail om, at det nu er tid til at overveje, om man fortsat vil stå på listen.

Gebyr
Foreningen opkræver et tilmeldingsgebyr for at komme på den eksterne venteliste. Det koster p.t. kr. 200 ved tilmeldingen. Der er p.t. ikke yderligere ventelistegebyrer.

Spørgsmål
Hvis der er spørgsmål til ventelisterne eller reglerne så er man velkomne at kontakte bestyrelsen.